Právo startu v soutěžích STUH pro sezónu 2022/2023

V tabulce najdete právo startu které mají družstva v jednotlivých soutěžních třídách. Vzhledem k problémům při organizaci a vyhodnocování soutěže RP 4. třídy, je potřeba aby i tato měla 12 družstev jako všechny ostatní. Proto rozšířené právo startu mají i družstva která skončila v tabulce RP 5.třídy na dalších místech. Tak aby byla naplněn počet 12 družstev.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veq0BfoiQb9MWtvR_rMLrULYCUb_RctzNqfOk8cgN8Q/edit?usp=sharing