Archiv rubriky: Návody a postupy

Návod jak hlásit, zadávat a posílat výsledky a zápisy

Vedoucí pořádajících (domácích) družstev mají tyto povinnosti vztahující se k hlášení výsledků a odevzdávání zápisů:

1. Zapsat výsledek na STIS – https://stis.ping-pong.cz/htm/  (do neděle 15 hod)

2. Nahrát vyfocený (čitelný !)  zápis do mobilní aplikace nebo na stránku https://zapisy.stuh.cz/apka/

    Návod na používání aplikace najdete níže.

3. Zadat zápis na STIS – https://stis.ping-pong.cz/htm/ (do 7 dní od odehrání utkání)

Pozdější zaslání zápisu nebo nenahlášení výsledku bude postihováno pokutou dle sazebníku pokut.

Mobilní a webová aplikace STUH pro nahrávání zápisů. 

Aby jsme nemuseli posílat zápis vždy emailem a mohli jej zveřejnit okamžitě vytvořili jsme způsob, kdy můžete odeslat zápis na pár kliknutí v mobilu. Tato aplikace slouží jako snadnější způsob nahrávání zápisů a jejich kontrolu. Veškeré výsledky a termíny najdete na STISu

Buďto si můžete nainstalovat aplikaci pro Android nebo využít webovou adresu.

Instalace aplikace

Tady najdete odkaz kde si můžete stáhnout aplikaci do Android telefonu. – https://zapisy.stuh.cz/download/

Aplikaci otevřete a naistalujte do telefonu s operačním systémem Android. Musíte mít povolené instalace z neznámých zdrojů. To povolíte v Nastavení – Zabezpečení – Neznámé zdroje – “Povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů”

Webové rozhraní 
pro přístup z mobilu, tabletu nebo počítače. – https://zapisy.stuh.cz/apka/

Myslím že ovládání je velmi intuitivní, stačí vybrat danou soutěžní třídu a vybrat vaše utkání a kliknout na něj. Dál jste vyzváni k vyhledání fotky zápisu nebo vyfocení.  Správné vložení zápisu si můžete zkontrolovat na stránce https://zapisy.stuh.cz/

Pro lepší přehled černé stránky jsou ty kde se zápisy vkládají a bílé stránky ty kde je přehled nahraných zápisů a pokut

Tato aplikace je určená výhradně pro zasílání zápisů. Nabízí vám jen neodehrané utkání ke snadnému výběru a nahrání zápisu.

Pokud si chcete prohlédnout takto nahrané zápisy nebo zkontrolovat jestli máte všechny zápisy nahrané nebo pokuty, můžete tak učinit na adrese – https://zapisy.stuh.cz/

Návod – Přestup

Postup při přestupu hráče:

 1. Přihlašte se do registru ČAST jako správce klubu.
 2. Z menu nahoře vyberte „Přestupy“
 3. Vyplňte všechny požadované údaje v elektronickém formuláři.
 4. Poté klikněte na „Odeslat“
 5. Tím se vám zobrazí vyplněný přestupní lístek, který necháte potvrdit klubem a hráčem. Poté ji podepsanou a orazítkovanou naskenujte a pošlete emailem na michal.janik@stuh.cz
 6. Poté zaplaťte přestupní poplatek danému svazu, pod který přestup spadá.
 7. Poté vám bude moct tento svaz přestup schválit.
 8. U některých svazů je potřeba nebo vhodné poslat informaci o podaném přestupu a potvrzení o platbě. To u nás v UH a Zlínském kraji není potřeba pokud je jasně popsaná platba v bankovním převodu.

Přestupní poplatky 

464.01 
Přestupní poplatek za každý přestup nebo střídavý start je 300,- Kč za hráče staršího 18-ti let a 200,- Kč za hráče mladšího 18-ti let. Rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu příslušnému svazu. Poplatek za přestup ostatního člena, který byl takto evidován i v minulém závodním období je 0,- Kč vyjma přestupu do zahraničí, kdy je poplatek stanoven dle čl. 458.01 b). Poplatek za povolení hostování do jiného klubu je 200,- Kč.

(platné k datu 8/2019)

O přestupu rozhoduje a na účet svazu se posílá přestupní poplatek
454.02 
o přestupu v ČR: 
– příslušná komise řídícího svazu soutěže, jíž se zúčastnilo družstvo, v jehož základu byl hráč před přestupem uveden na soupisce, 


– v případě, že hráč nebyl uveden na žádné soupisce v základu družstva, rozhodne o jeho přestupu komise svazu, který řídil soutěž, v níž startovalo nejnižší družstvo, na jehož soupisce byl hráč uveden, 

– v případě, že hráč nebyl uveden na soupisce žádného družstva, rozhodne o jeho přestupu komise svazu, který řídil nejnižší soutěž, v níž startovalo družstvo jeho mateřského oddílu. 

– v případě, že mateřský oddíl nemá žádné družstvo v soutěži, rozhodne o přestupu komise příslušného krajského svazu mateřského oddílu. 

U hráčů na hostování: 
– hráč je na hostování v základu ligového družstva – schvaluje ČAST 
– hráč je na hostování v základu KS v jiném kraji – schvaluje krajský svaz mateřského klubu 
– hráč je na hostování v základu RS v jiném regionu – schvaluje regionální svaz mateřského klubu. 
Jestliže o přestupu rozhodne svaz, který k tomu nebyl oprávněn, je takové rozhodnutí neplatné. 

Návod – vkládání a odebírání souhlasů s GDPR

Dne 6.11.2018 byla v Registru spuštěna funkce pro nahrávání souhlasů se zpracováním osobních údajů.
Na základě Směrnice ČAST 3/2018 o ochraně osobních údajů, která určuje pravidla k dané problematice, zároveň přikládá i formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Termín pro nahrání potvrzených formulářů do Registru je do 31.12.2018. Formulář nejde z Registru smazat!!!

 UPOZORŇUJI: odebráním souhlasu zrušíte uvedené osobě kompletní registraci.

ZMĚNA SOUHLASUpokud omylem nahrajete špatný formulář, tak jediná možná změna je nahrání nového souhlas, nikoliv odebráním souhlasu, původní souhlas se přepíše.

Jsou už případy, kdy si správce sám sobě odebral souhlas a tím si zrušil všechna práva, fotku a celou registraci. Jelikož náprava je značně komplikovaná, proto s odebráním souhlasu nakládejte zvláště opatrně.

Samotný návod jak vložit nebo odebrat souhlas najdete tady. – https://registr.ping-pong.cz/htm/docs/Navod-GDPR.pdf

Po dotazování se administrátora registru je potřeba nahrát souhlas ve formátu .pdf a to obě stránky (jako vícestránkový .pdf dokument). Pozor je nutné zachovat 500 KB velikost .pdf.

Proto doporučuji nechat podepsat a naskenovat tuto variantu souhlasu, která je upravená na jednu stránku – https://drive.google.com/file/d/0B–VXVZol_IbUmRpMVlkOUxZZERxdmduSEtXY29ZeU1nTmNR/view?usp=sharing

 

Návod a povinnosti při zadávání a hlášení výsledků:

Mnozí se ptáte co máte dělat a co je potřeba kde zadávat. Tak tady jednoduchý návod.

 1. Zadat výsledek na pinec.net nebo do STISu
  Co nejdříve, nejpozději do neděle 15 hod zadat výsledek na pinec.net nebo do STISu. (ze STISu se výsledky cca každou hodinu aktualizují na stránky pinec.net)
 2. Zadat zápis na STIS – nejpozději do 7 dní od odehrání.
  Zadávat výsledek nebo zápisy můžou jen registrovaní hráči nebo funkcionáři. Registrovat se můžete na stránkách STISu – https://registr.ping-pong.cz/htm/ vpravo nahoře. Po přihlášení do vašeho účtu je možné výsledek nebo zápis zadat v menu Klub – Družstva klubu. Pak v tabulce je položka Výsledky a obrázek 10:0 viz tento screen – https://prnt.sc/gv0n9d
 3. Nahrát naskenovaný zápis na www.pinec.net (do 7 dní od odehrání utkání)
  Postup nahrání naskenovaného zápisu na pinec.net :
  Kliknutím na výsledek nebo zelenou fajfku na konci řádku se dostanete k detailu zápisu. Tam dole pod zápisem je:  Nahlášení výsledku (upload naskenovaného zápisu) Klikněte na tlačítko Browse (procházet), najděte naskenovaný zápis utkání a klikněte Otevřit. Poté již jen čekejte, dokud se sobor nenahraje do systému. Soubor může být obrázek (JPG, PNG) nebo PDF. Kliknutím na Upload soubor odešlete na stránky pinec.net. Poté se zobrazí v řádku utkání jako ikonka obrázku zápisu.

Návod – Jak registrovat nového hráče:

Postup registrace nového hráče:

 1. Přihlašte se do registru ČAST jako správce klubu.
 2. Z menu nahoře vyberte „Přihláška k registraci – Přihláška k registraci“
 3. Vyplňte všechny potřebné údaje v elektronickém formuláři, postupujte podle pokynů. Uložte.
 4. Vložte a upravte fotku. Poté klikněte na „Odeslat“
 5. Zobrazí se vám informace „Přihláška … byla úspěšně odeslána“ V této zprávě klikněte na „k vytištění zde“
 6. Tím se vám zobrazí vyplněná přihláška, kterou necháte potvrdit klubem a hráčem. Poté ji podepsanou a orazítkovanou naskenujte a pošlete emailem na michal.janik@stuh.cz
 7. Poté vám budu moci přihlášku k registraci schválit.
 8. Po schválení registrace si hráče budete moct přidat na evidenční seznam.
 9. Jakmile zaplatíte na příslušný svaz (kde hraje vaše nejvyšší klubové družstvo soutěž) evidenční poplatek, tento svaz vám schválí evidenční seznam a vy si nového hráče můžete přidat na soupisku.
 10. Poté už jen zažádáte o příslušný svaz o schválení soupisky.

Od 8.92023 je registrační poplatek v STUH 100 Kč

Návod – Jak umožnit jiné osobě než správci klubu zadávat výsledky do STISu:

Pokud chcete někomu z vašeho klubu přidat oprávnění k zadávání výsledků a zápisů postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte jestli daný člověk, kterému chcete udělit oprávnění, má v Registru uvedený svůj email. To zjistíte tak že kliknete na Klub – Osoby klubu a v tabulce zkontrolujete položku Email. Pokud jej tam nemá uvedený, klikněte vpravo u dané osoby na ikonku tužky “Editace” a email tam vyplňte a uložte.  To je vše a dál se už jen daný člověk sám musí registrovat do Registru ČAST. Pozor tento email musí být shodní s tím kterým se poté hráč nebo funkcionář registruje.
 2. Registraci provede tak že na stránkách Registru – http://registr.ping-pong.cz/htm/ zadá vpravo nahoře “Registrovat” a vyplní registrační formulář. Poté mu dojde na uvedený email potvrzení s přístupovými údaji. Těmi se pak přihlásí do registru a může zadávat zápisy a výsledky stejným postupem jako vy správci klubů. Jen má omezené možnosti práce s registrem, tzn není vedený jako správce klubu.