Návod – Přestup

Postup při přestupu hráče:

  1. Přihlašte se do registru ČAST jako správce klubu.
  2. Z menu nahoře vyberte „Přestupy“
  3. Vyplňte všechny požadované údaje v elektronickém formuláři.
  4. Poté klikněte na „Odeslat“
  5. Tím se vám zobrazí vyplněný přestupní lístek, který necháte potvrdit klubem a hráčem. Poté ji podepsanou a orazítkovanou naskenujte a pošlete emailem na michal.janik@stuh.cz
  6. Poté zaplaťte přestupní poplatek danému svazu, pod který přestup spadá.
  7. Poté vám bude moct tento svaz přestup schválit.
  8. U některých svazů je potřeba nebo vhodné poslat informaci o podaném přestupu a potvrzení o platbě. To u nás v UH a Zlínském kraji není potřeba pokud je jasně popsaná platba v bankovním převodu.

Přestupní poplatky 

464.01 
Přestupní poplatek za každý přestup nebo střídavý start je 300,- Kč za hráče staršího 18-ti let a 200,- Kč za hráče mladšího 18-ti let. Rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu příslušnému svazu. Poplatek za přestup ostatního člena, který byl takto evidován i v minulém závodním období je 0,- Kč vyjma přestupu do zahraničí, kdy je poplatek stanoven dle čl. 458.01 b). Poplatek za povolení hostování do jiného klubu je 200,- Kč.

(platné k datu 8/2019)

O přestupu rozhoduje a na účet svazu se posílá přestupní poplatek
454.02 
o přestupu v ČR: 
– příslušná komise řídícího svazu soutěže, jíž se zúčastnilo družstvo, v jehož základu byl hráč před přestupem uveden na soupisce, 


– v případě, že hráč nebyl uveden na žádné soupisce v základu družstva, rozhodne o jeho přestupu komise svazu, který řídil soutěž, v níž startovalo nejnižší družstvo, na jehož soupisce byl hráč uveden, 

– v případě, že hráč nebyl uveden na soupisce žádného družstva, rozhodne o jeho přestupu komise svazu, který řídil nejnižší soutěž, v níž startovalo družstvo jeho mateřského oddílu. 

– v případě, že mateřský oddíl nemá žádné družstvo v soutěži, rozhodne o přestupu komise příslušného krajského svazu mateřského oddílu. 

U hráčů na hostování: 
– hráč je na hostování v základu ligového družstva – schvaluje ČAST 
– hráč je na hostování v základu KS v jiném kraji – schvaluje krajský svaz mateřského klubu 
– hráč je na hostování v základu RS v jiném regionu – schvaluje regionální svaz mateřského klubu. 
Jestliže o přestupu rozhodne svaz, který k tomu nebyl oprávněn, je takové rozhodnutí neplatné. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *