Informace VV

Rozhodnutí VV STUH
VV STUH po přezkoumání případu, kdy nebylo odehráno utkání RP 3.třídy mezi družstvy Ostrožská N.Ves D a Dolní Němci F v uvedeném termínu, rozhodl uložit pokutu ve výši 500 Kč družstvu KST Dolní Němčí F, které o změnu požádalo a nedodrželo pravidla nahlášení odkladu utkání. (bod 13. Rozpisu soutěží STUH 2023/2024 – 13. Změny hracích termínů – předehrání a odklady utkání) 

Vysvětlení:
Utkání RP3.třídy 6.kolo Ostrožská N.Ves D – KST Dolní Němčí F nebylo odehráno v uvedeném termínu (4.11.2023 14:00 ani nebyla nahlášená změna (odložení). Ta byla nahlášena až další den 5.11.2023 v 11:09 vedoucím družstva Ostrožská Nová ves.
Opakované porušení pravidel bude mít za následek další sankce. Připomínáme, že všechny změny musí být komunikovány před termínem daného utkání a to výhradně přes formulář na webu www.stuh.cz.

VV STUH zdůrazňuje, že pravidla jsou zde k zajištění spravedlivého a plynulého průběhu soutěží a očekává se jejich dodržování ze strany všech družstev.