Složení soutěží STUH

Uzavřel jsem příhlášky do soutěží STUH (kromě žákovských družstev, ty stačí přihlásit do 10.9.2022) Vzhledem k počtu přihlášených družstev tuto sezónu nebude RP 5.třídy.